Skip to main content

Global Business Jet Market: Industry Analysis and Forecast 2021-2027

מהן טכנולוגיות הטיפול הנפוצות לטיפול בשפכים?

לעתים קרובות, סילוק לא תקין של שפכים מזהם את גופי המים בינהם נהרות, בריכות, אגמים. ישראל נמצאת תחת בחינה קפדנית לניהול טכניקות סילוק השפכים. לכן, אם בבעלותך מפעל שמצריך סילוק שפכים, אתה צריך לקרוא את הנקודות שמוזכרות להלן.


טכניקות לניהול וטיפול שוטף בשפכים הן כדלקמן:


ביצוע טכניקות עיבוד מראש


שימוש בסינון גס – מגוב לשפכים:


זהו מתקן שמפריד מוצקים גסים מנוזלים. מגוב זה יכול להגיע עם רשת, או בצורה של סורגים גסים לניקוי ידני או מכני. מגוב זה מצריך ניקוי מיידי של מוצקי אבנים, הגורמים לריחות מצחינים, או זיהומים במידה ולא נוקה.


שיקוע חול או גרוסת:


שלב זה מטרתו לשמור על הציוד של המשך התהליך מחסימות לא רצויות. בשלב זה משקעים משקעים כבדים מהמוצקים לפני תחילת ניקוי נוסף.


טכניקות עיקריות


שיקוע פיזי:


בור מלבני או עגול משמש לאחסון המוצקים המרחפים, החומרים הביולוגיים או החומרים השמנוניים. שלב זה יכול גם לשמש להפרדת חנקן וזרחן. ערך ההסרה נמוך יותר בתהליך זה, והעלות של טיפול בשפכים בדרך זו נמוכה יחסית.


שיקוע כימי:


מומחים משתמשים בכימיקל נוסף לזה שבתהליך השיקוע הפיזי על מנת לשפר את האפקטיביות שלו. חברות הייעוץ הסביבתי יכולות לעזור בהחלטה כמה כימיקל ובאיזה סוג של כימיקל יש להשתמש בתהליך זה. תהליך זה מעט יקר יותר מהשיטה הקודמת אך מהיר ואפקטיבי יותר.


טכניקות שניוניות


טיפול אירובי ביולוגי:


החיידקים הפועלים כמרכיב חיוני בביוב, מפרקים את החומר האורגני על ידי זרימת האוויר בביוב. הראקטורים האירוביים מהירים ויעילים בפירוק החיידקים. הם בעיקר מפרחקים את החומר האורגני לתוצרים של פחמן דו חמצני ומים שפכים.


טיפול ביולוגי אנאירובי:


מומחים וחברות ייעוץ סביבתי יציעו שיטה זו כאשר אתה מעוניין להפריד חנקן משפכים. תהליך זה מצריך סביבה אנאירובית ואנוקסית. טכניקה זו משמשת בשפכים שמקורם ממקורות אורגניים בלבד.


בתהליך זה נוצר מתאן, שבעלי החברה יכולים להשתמש בו מאוחר יותר כמקור אנרגיה. תהליך זה כמעט אינו דורש או צורך אנרגיה. תהליך הריקבון כאן איטי יחסית.


טכניקות שלישוניות
אלה הן טכניקות משלימות, הנעשה בהן שימוש כאשר ברצונך להסיר יתר על המידה חנקן וזרחן ולהשתמש להשקייה בשפכים. טכניקה זו אפשרית גם במידה והינך מעוניין להתמודד עם מוצקים מרחפים ושרידים של חומר אורגני.
מבחינה טכנית, מערכת זו יכולה לכלול סינון, ספיגה, חיטוי ושיטות אחרות. טיפולים אלה הם חיוניים ויעילים למדי. הטכניקות השלישוניות הן הצעד האחרון בעת טיפול בביוב.
מסקנה:
https://he.sutok.co.il/  הוא אתר של יועצים סביבתיים. באפשרותם לעזור לך להתמודד עם שפכים ללא מאמץ תוך טיפול אולטימטיבי בסביבה השכנה למפעלים שלך.

Comments

Popular posts from this blog

How lead generation has become a boon for businesses?

Be it a small or a large organization, lead generation is a service that is bringing business to all the companies. Lead generation is actually the blood in the vein of all organizations and giving a meaning even to run businesses. People who are aware of this service. Very good for you, but a lot of you must be thinking what exactly is this Lead generation and the Leads? Well, lead can be anyone,(typically a curious customer) who is interested in your service or product or looking for it already. A lead can come through various sources, like website, business page, word of mouth or even a call. It is the most important aspect of online marketing and helps in developing curiosity among people for your services and products so that they come running to you to buy them. Now when we know what lead is now it’s time to know why it’s so important in today’s businesses? Do you know the majority of salespeople are losing their will thinking that why they are not getting more customers? why th

Best Psychic In Paris | Best Psychic Reading Specialist in Paris

Guruji who had abilities altogether dimensions of astrology aptitudes. The Best Psychic in Paris through his understanding and learning on Astrology has helped a big number of his customers keep it up with a glad life. You will totally depend upon astrologer for his proposals. He will examine your horoscope outline, the planetary positions, their impact and you will mention your issues with him. He will provides a total account all of your issues whether its issues identified with hitched life, love connections, or on the off chance that you simply are confronting any medical issues, then forth. Our Guruji who is that the Best psychic reader can lookout of any issue of his customer and has been constantly fruitful. It is safe to mention that you simply are having a harsh time in your life and urgently need direction. Guruji psychic reader is strictly, what you would like. He is a mystic perusing proficient, with numerous long periods of involvement in her field. Through her capacities,

Global Tablet Market: Industry Analysis and Forecast 2021-2027

  Global Tablet Market . The report will give the past market trends from 2015-2020 and forecast from 2021 to 2027 by considering 2020 a differently. The report forecast that market for Tablet will reach to XX Bn by 2027 and has given the regional break up by countries.   Get Free Sample Report: https://www.maximizemarketresearch.com/request-sample/115033 The report has covered the market drivers and different strategies implemented by key players for expansion and to retain their client base by focusing on market leaders, market followers and new entrants in the market or region. The drivers of the market and revenue of each key players in each segment are analysed to give deep insights in brief to make user understand the market scenario in less time. While forecasting for each year, rational behind forecast are given that are supposed to drive or restrain the market. Focus on each players and their sales by unit by brand make this report unique in the industry. The Tablet market fac